INTREBARI SI RASPUNSURI

Intrebari

1 Cine sunt producatorii de energie electrica?

Productia de energie electrica in Romania se bazeaza pe resursele naturale existente si asigura in mare parte necesarul de energie pentru consumatori,atat casnici cat si industriali.
Sursele de productie sunt : Cărbune, Hidro, Hidrocarburi, Nuclear, Eolian, Fotovoltaic, Biomasa.

Pentru mai multe informatii si pentru a vizualiza starea sistemului in timp real puteti accesa linkul de mai jos :

http://www.transelectrica.ro/widget/web/tel/sen-harta/-/harta_WAR_SENOperareHartaportlet

Astazi in Romania exista o multime de producatori de energie,iar productia realizata de catre acestia este comercializata prin piata centralizata ‚OPCOM’,tranzactionarea fiind realizata atat prin contracte bilaterale de lunga durata,cat si pe Piata Zilei Urmatoare (PZU),respectiv pe Piata Intrazilnica (PIZ).

2 Ce este transportul de energie?

Transportatorul de energie este,in Romania,Transelectrica.

Transelectrica este societatea care isi desfasoara activitatea la nivel national si este responsabila cu asigurarea functionarii retelelor de transport.

Pe langa serviciile de transport,compania asigura si serviciile de sistem,respectiv de echilibrare la nivel national

Costurile care trebuie achitate pentru aceste servicii pe MWh sunt stabilite de catre ANRE la solicitarile Transelectrica.

3 Ce este distributia de energie?

Distribuitorul de energie este o societate care asigura echipamentele necesare pentru ca energia sa ajunga de la sursele de productie sau din instalatiile de transport la consumator.

In Romania,marii distribuitori sunt:
ENEL Muntenia Sud
ENEL Dobrogea
ENEL Banat
Electrica Muntenia Nord
Electrica Transilvania Sud
Electrica Transilvania Nord
E-ON Moldova
CEZ Oltenia

Datorita starii retelelor din diferite zone,respectiv a investitiilor care sunt facute de catre aceste companii,tarifele reglemenate de catre distributie sunt diferite.Aceste tarife reglementate se stabilesc la nivel de Inalta Tensiune (IT),Medie Tensiune (MT),Joasa Tensiune (JT).

Important de retinut pentru consumatorii casnici care sunt alimentati in retelele de Joasa Tensiune,este faptul ca tarifele reglementate se insumeaza astfel : IT+MT+JT.

La schimbarea furnizorului nu trebuie schimbate contorul sau reteaua,acestea ramanand proprietate a companiilor de distributie.

Totodata,acestea sunt responsabile pentru avariile ce au loc in retelele de distributie sau avarii la echipamentele instalate de catre acestia.

Furnizorul de energie electrica , in baza unui contract cu companiile de distributie,achita acestora serviciile de distributie conform tarifelor de distributie stabilite de catre ANRE pentru fiecare zona in parte.

4 Ce este un furnizor de energie?

Un furnizor de energie este un operator economic,licentiat de catre ANRE pentru a desfasura activitati de furnizare energiei electrice catre consumatori.

Furnizorii pot sa desfasoare aceasta activitate pe o perioada determinata si sunt obligati de catre ANRE sa isi reinnoiasca licentele dupa o perioada de timp,astfel incat sa existe o transparenta si o verificare permanenta a situatiei acestora.

Furnizorii nu detin echipamentele electrice prin care se asigura distributia energie electrice(linii,contoare,statii,posturi),acestia fiind responsabili doar de asigurarea cantitatii de energie contractata cu consumatorii finali.

5 In ce conditii pot schimba furnizorul de energie?

Începând cu 01.07.2013, ANRE a demarat procesul de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii casnici pentru energia electrică,astfel schimbarea furnizorului este o procedură legală, reglementată de către ANRE.

Calendarul privind reducerea cotei reglementata in pretul energiei electrice este urmatorul:*tabel

Prin aceasta masura fiecare consumator are dreptul de a-și alege furnizorul dintre firmele licențiate în domeniul furnizării de energie electrică.

In consecinta,pana la finalul anului 2017 fiecare consumator trebuie sa aiba un contract cu un furnizor de energie fara componenta reglementata.

Pentru schimbarea furnizorului de energie ,toate partile implicate in acest proces trebuie sa respecte Ordinul ANRE 105/2014 , asigurand trecerea de la un furnizor la alt furnizor in termen de 21 de zile.

6 Ce presupune schimbarea furnizorului?

ETAPELE PROCESULUI DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI

1. După ce clientul final şi furnizorul convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice,clientul completeaza notificarea de reziliere
a contractului cu furnizorul actual,cererea pentru contractul cu noul furnizor si apoi încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

2. Toate actele se completeaza cu cel putin 21 zile inainte de data intrarii in vigoare a contractului cu furnizorul.

3. Urmatoarele etape din procesul de schimbare a furnizorului sunt gestionate de furnizor, si presupun inchiderea contractului de furnizare actual si alocarea noului loc de consum in cadrul furnizorului nou.

ACTELE NECESARE SCHIMBARII FURNIZORULUI SUNT:
1. Pentru consumatorii casnici:
copie act identitate
copie act de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum,respectiv si acceptul proprietarului de incheiere a contractului(copie in cazul contractelor de inchiriere.

2. Pentru consumatorii non-casnici (persoane juridice):
copie certificat de inregistrare fiscala la Registrul Comertului;
copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
copie act de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum;
copie aviz tehnic de racordare eliberat de Operatorul de distributie.

7 Ce NU presupune schimbarea furnizorului?

Schimbarea furnizorului nu implica:
schimbarea contorului
schimbarea/modificarea sau alte interventii asupra instalatiei de racordare
emiterea unui Aviz Tehnic de Racordare de catre furnizor (acesta este emis de catre societatea de distributie in conditiile impuse de acestia)
costuri suplimentare legate de aceasta schimbare

8 Cat costa schimbarea furnizorului?

Schimbarea furnizorului nu implica nici un cost sau taxa, respectiv taxe de conectare sau contractare.

9 Ce NU presupune schimbarea furnizorului?

Schimbarea furnizorului nu implica:
schimbarea contorului
schimbarea/modificarea sau alte interventii asupra instalatiei de racordare
emiterea unui Aviz Tehnic de Racordare de catre furnizor (acesta este emis de catre societatea de distributie in conditiile impuse de acestia)
costuri suplimentare legate de aceasta schimbare

10 De ce aș schimba furnizorul actual?

Pentru a beneficia de servicii de calitate și pentru a obtine prețul corect al energie consumate, raportat la piata actuala de energie.

11 Cine va citi contorul după schimbarea furnizorului?

Indexul de consum al contorului de energie electrică va fi citit, in continuare ca până acum, de Distribuitorul în raza căruia sunteți.

12 Care sunt condițiile de plată?

Conditiile de plata sunt cele stabilite prin contractul nou incheiat.

13 Se poate schimba calitatea și continuitatea alimentării cu energie electrică?

Schimbarea furnizorului nu implica modificari tehnice asupra retelei de distributie nefiind afectata alimentarea cu energie. Citirea contorului dumneavoastra va fi transmisa prin intermediul distribuitorului catre noul furnizor.

14 Ce inseamna acciza pe energie?

Acciza pe energie este o taxa speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat si este prevazuta de codul fiscal aprobat cu Legea 571/2003.Plata taxei de catre consumatori se face prin factura de energie electrica,iar virarea la bugetul de stat se face de catre furnizor.

Cota accizei difera in functie de natura consumatorilor(casnici sau industriali) si se stabileste de catre Ministerul Finantelor.

15 Ce inseamna Certificate Verzi?

Certificatul Verde este un titlu care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie.

Pentru alinierea Romaniei la normele europene si in special la directiva 20-20-20 , insemnand crestere eficientei energetice,integrarea resurselor regenerabile si reducerea emisiilor de gaze,Guvernul Romaniei a decis prin Legea nr.220/2008, implementarea unei scheme de sprijin pentru unitatile de productie regenerabile (RES) ,acordarea unui numar de certificate verzi pentru fiecare MW produs si injectat in sistem,in functie de sursa regenerabila utilizata.

Costurile certificatelor verzi sunt reglementate prin lege si acestea au o valoare minima,respectiv maxima,prin care pot fi tranzactionate.Calculul acestora in factura finala este definit printr-o cota la MW-ul consumat (0,237 CV/MW pentru 2014) ,valoarea fiind stabilita de catre ANRE.

Statul Roman sprijina investitorii de energie verde prin intermediul acestor certificate.

16 Ce inseamna taxa de cogenerare?

Cogenerarea reprezinta producere simultana,in acelasi proces de energie termica si energie electrica.

Cogenerarea de inalta eficienta presupune ca productia de cogenerare sa asigure realizarea unei economii de energie primara de cel putin 10% fata de valorile de referinta si utilizarea a minim 90% a agentului termic rezultat.

Taxa pe cogenerare inseamna contributia ce revine fiecarui consumator de energie electrica pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie in sistem de cogenerare de inalta eficienta,pe piata de energie din Romania.

17 Ce este un abonament?

Abonamentul reprezinta o varianta inovativa prin care consumatorul are avantajul de a beneficia de pret garantat,transparenta si servicii profesionale pe toata perioda contractului.
In abonamente este inclusa o cantitate de energie si toate serviciile si taxele aferente.